rhy.fi
Vieraskortti
SÄÄNNÖT
  • Vieraskortin hinta on 10 € ja se tulee suorittaa ensisijaisesti suoraan seuran tilille FI5656501840000624. Tulostettu tai puhelimeen tallennettu kuitti toimii vieraskorttina.
  • Vieraskortteja seuran metsästysmaille myyvät Enonkoskella Risto Karosto ja Jarkko Rahkola, sekä Savonlinnassa Sakari Törmälä.
  • Halutessaan vieras voi maksaa kerralla useamman päivän vieraskortin, kun ilmoittaa puheenjohtajalle metsästyspäivänsä tai merkitsee päivät pankkikuittiin.
  • Vierasmetsästys on sallittu vain isännän (seuran jäsen) mukana ja vieraskortti on esitettävä seuran jäsenen niin pyytäessä.
  • Pienpetopyyntiin ei tarvitse vieraskorttia, mutta vieraan mukana on oltava seuran jäsen.
  • Kanalintujen metsästyskaudella saaliskiintiö on 1 metso per jäsen. Vieraan ampuma metso menee isännän kiintiöstä. Koppelo on rauhoitettu, samoin metsäkauris.
  • Pienriistan metsästykseltä rauhoitettuja alueita ovat maanomistajien päätöksellä Mäntysaari sekä Vihtakannansaari.
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua